Introducere

Facultatea de Muzică din Oradea funcţionează în cadrul Universităţii din Oradea începând cu anul 1995. Specializările iniţiale Interpretare muzicală – canto şi Pedagogie muzicală, s-au îmbogăţit în anii următori cu cele de Interpretare muzicală – instrumente şi Actorie.

Cu ocazia celebrării a 10 ani de fiinţare, în 2005, în cadrul Săptămânii Facultăţii de Muzică s-a lansat Broşura aniversară, s-a organizat Concertul cadrelor didactice şi absolvenţilor (12 decembrie 2005 – Aula Magna), Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice Deceniu Muzical Universitar (13 decembrie 2005 – Foaierul Teatrului de Stat Oradea), Concertul vocal instrumental al studenţilor (14 decembrie 2005 – Aula Magna), Spectacolul de operă şi Concertul simfonic (17 decembrie 2005 – Teatrul de Stat Oradea).

Volumul de faţă – DECENIU MUZICAL UNIVERSITAR – este o selecţie de studii muzicale şi dramaturgice prezentate la sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice din 13 decembrie 2005. Cele 16 lucrări: Eleonora Chiriac –  Improvizaţia – metodă de eliberare de sub influenţa „teatrului mort”, Anca Cociş –  Muzica românească. Geneza şi evoluţia muzicii de cameră româneşti, Ioana Şandor Fustier –  Melodica neomodală, diatonică, heptacordică, Luminiţa Gorea –  Tudor Jarda: Contribuţii la dezvoltarea învăţământului muzical românesc prin Concertul pentru flaut şi orchestră, Jámbor Fekete Elisabeta –  Evoluţia tehnicii pianistice în secolul al XX lea - oglindită în miniaturile din repertoriul dedicat instrumentului, Agneta Marcu –  Bihari Sándor – promotor al vieţii muzicale din Oradea, Florina Mariş Hinsu –  Vocea falcon – un tip vocal aparte, Evanthia Marta Ţindzilonis –  Suita de piese Ave Maria de Heitor Villa Lobos, Mirela Mercean Ţârc –  Sinfonia da Requiem de Valentin Timaru, Zorica Pitic – Efectul sunetului asupra organismelor vii, Ioan F. Pop –  Realismul ficţiunii, Adina Raţiu –  Arta actorului între teorie şi practică. Sisteme analitice, Felician Roşca –  Premise ale şcolii muzicale din Oradea în documente de arhivă, Carmen Vasile –  Noi tendinţe în dramaturgia teatrului muzical, Mihai Vieru –  Esenţializarea teatrului în reprezentarea numenală, Damian Vulpe – Învăţământul muzical timişorean cu şcolile lui, se înscriu în patru secţiuni: dramaturgie, muzicologie, creaţie şi interpretare. Temele cercetărilor se axează pe noile tendinţe în dramaturgie, analiza creaţiei unor compozitori autohtoni contemporani, istoricul vieţii muzicale concertistice si educaţionale din Oradea şi Timişoara.

Publicarea on line a volumului DECENIU MUZICAL UNIVERSITAR este o contribuţie semnificativă la activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată în cadrul Facultăţii de Muzică din Oradea.

Conf.univ. Dr. Carmen Vasile
21 aprilie 2011
OradeaMirela Mercean Ţârc * Carmen Vasile

Agneta Marcu * Zorica Pitic * Jámbor Fekete Elisabeta * Felician Roşca * Damian Vulpe * Szilaghi Lucian * Ioan F. Pop * Eleonora Chiriac

Ioan F. Pop * Eleonora Chiriac * Raluca Vesea * Mihai Vieru * Luminiţa Gorea * Mirela Mercean Ţârc